Variatie in het Nederlands

Het ‘enige echte’ Nederlands bestaat niet. Jonge en oudere mensen, in een dorp en in de stad, in Nederland en in België gebruiken verschillende soorten Nederlands in verschillende situaties. En in Suriname switcht iedereen tussen Nederlands en andere talen.

Deze website maakt leerders, docenten en moedertaalsprekers bewust van de verscheidenheid van de Nederlandse taal. En ze biedt praktische hulpmiddelen om daarmee om te gaan.